อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
04.52
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.52
ภาพกิจกรรม
กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์

กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ (9 ก.ย.63) นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศึกษาเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ เข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ .

สำหรับลักษณะโครงการดังกล่าว เป็นคลองส่งน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของเขื่อนทดน้ำผาจุก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 6 ตำบล 4 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย รวมพื้นที่ประมาณ 57,500 ไร่

ทั้งนี้ การประชุมได้มีการชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน แนวคิดการพัฒนาของโครงการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในแต่ละส่วน และภารกิจที่กลุ่มเป้าหมายจะต้องดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการดำเนินการศึกษาโครงการต่อไป

ข่าว/ภาพ : ธัญวรรณ จิระโร ผู้สื่อข่าว สวท.อุตรดิตถ์

×
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16