อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
09.12
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.12
ภาพกิจกรรม
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ มอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าว

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ มอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าว

วันนี้ (11 ก.ย.63) นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการมอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี พร้อมด้วยนายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ โดยมอบเงินให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ในราคาตันละ 500 บาท ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มารับเงิน จำนวน 250 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,479,265 บาท .

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เป็นการชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในฤดูเก็บเกี่ยว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เพื่อให้ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพ โดยการเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ไม่ให้เกษตรกรขายพร้อมกัน รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลผลิต และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิก จำนวน 10,154 ครอบครัว ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในปีการผลิต 2562/63 ตามนโยบายภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกัน ซึ่งส่งผลให้ราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ จึงได้ดำเนินตามโครงการดังกล่าวจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมตามภาวะตลาดมีมูลค่าเพิ่มต่อไป

ข่าว/ภาพ : ธัญวรรณ จิระโร ผู้สื่อข่าว สวท.อุตรดิตถ์

×
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16