อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
04.34
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.34
ภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) เกษตรอำเภอตรอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมชาวไร่อ้อยตามโครงการโรงเรียนเกษตรกรอ้อยประจำปี 2563 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ณ อบต.วังแดง

สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) เกษตรอำเภอตรอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมชาวไร่อ้อยตามโครงการโรงเรียนเกษตรกรอ้อยประจำปี 2563 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ณ อบต.วังแดง

เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และพืชผลทางการเกษตร ม.7 ต.หาดกรวด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จัดประชาคมเกษตรกรเพื่อตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5