อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
15.20
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.20
คณะผู้บริหาร
นายผล ดำธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
08-9203-0389
-
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
08-9961-8641
-
นายพยงค์ ยาเภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
08 9203 4421
-
นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์
ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์
08-9961-8641
-
นางมนทกานต์ พวงรังษี
รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
08-5484-2660
-