อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
05.37
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.37
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพ เนติโพธิ์)
พ.ศ. 2444-2446
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม)
พ.ศ. 2446-2449
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระยาสุจริตรักษา (เชื้อ)
พ.ศ. 2449-2450
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระยาสุริยราชวราภัย (จร)
พ.ศ. 2450-2454
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระยาวจีสัตยรักษ์ (ดิศ)
พ.ศ. 2454-2459
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระยาพิษณุโลกบุรี (สวัสดิ์ มหากายี)
พ.ศ. 2459-2459
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระยาโรดมภักดีศรีอึตรดิตถ์นคร (อั้น หงษนันท์)
พ.ศ. 2459-2467
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี)
พ.ศ. 2467-2496
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระยาวิเศษฤาชัย (มล.เจริญ อิศรางกูร)
พ.ศ. 2496-2471
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พระยาวิเศษภักดี (ม.ร.ว.กมรนพวงษ์)
พ.ศ. 2471-2474
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ (โชติ กนกมณี)
พ.ศ. 2474-2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
พระประสงค์เกษมราษฎร์ (ชุ่ม)
พ.ศ. 2476-2478
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
พระสนิทประชานันท์ (ทองอิน แสงสนิท)
พ.ศ. 2479-2481
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
หลวงอุตรดิตถาภิบาล (เนื่อง ปาณิกบุตร)
พ.ศ. 2481-2482
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
พระสมัครสโมสร (เสงี่ยม บุรณสมบูรณ์)
พ.ศ. 2483-2485
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นพิเศษนครกิจ (ชุบ กลิ่นสุคนธ์)
พ.ศ. 2486-2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์)
พ.ศ. 2487-2488
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
ขุนอักษรสารสิทธิ์ (ละมัย สารสิทธิ์)
พ.ศ. 2488-2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
ขุนสนิทประชาราษฎร์ (สนิท จันทร์ศัพท์)
พ.ศ. 2490-2491
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายพ่วง สุวรรณรัฐ
พ.ศ. 2491-2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายเกษม อุทยานิน
พ.ศ. 2492-2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
ขุนวรกิจโกศล (ร.ท.ถวิล ระวังภัย)
พ.ศ. 2492-2493
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์)
พ.ศ. 2493-2495
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
ขุนรัฐวุฒิวิจารย์ (สุวงศ์ วัฎสิงห์)
พ.ศ. 2495-2497
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
ขุนสนิทประชากร (กุหลาบ ศกรมูล)
พ.ศ. 2497-2501
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายสง่า ศุขรัตน์
พ.ศ. 2501-2506
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายประกอบ ทรัพย์มณี
พ.ศ. 2506-2509
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์
พ.ศ. 2509-2510
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายเวทย์ นิจถาวร
พ.ศ. 2510-2513
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายเวียง สาครสินธุ์
พ.ศ. 2513-2515
ไปที่หน้า