อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
07.45
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.45
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พ.ศ. 2444-2446
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พ.ศ. 2446-2449
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พ.ศ. 2449-2450
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พ.ศ. 2450-2454
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พ.ศ. 2454-2459
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พ.ศ. 2459-2459
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พ.ศ. 2459-2467
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พ.ศ. 2467-2496
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พ.ศ. 2496-2471
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พ.ศ. 2471-2474
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พ.ศ. 2474-2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
พ.ศ. 2476-2478
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
พ.ศ. 2479-2481
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
พ.ศ. 2481-2482
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
พ.ศ. 2483-2485
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
พ.ศ. 2486-2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
พ.ศ. 2487-2488
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
พ.ศ. 2488-2490
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
พ.ศ. 2490-2491
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
พ.ศ. 2491-2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
พ.ศ. 2492-2492
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
พ.ศ. 2492-2493
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
พ.ศ. 2493-2495
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
พ.ศ. 2495-2497
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
พ.ศ. 2497-2501
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
พ.ศ. 2501-2506
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
พ.ศ. 2506-2509
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
พ.ศ. 2509-2510
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
พ.ศ. 2510-2513
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
พ.ศ. 2513-2515
ไปที่หน้า