อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
07.34
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.34
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พ.ศ. 1 พฤศจิกายน 2522 - 30 กันยายน 2526
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2527
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2530
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2530 - 2 เมษายน 2532
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พ.ศ. 3 เมษายน 2532 - 30 กันยายน 2532
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2534
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พ.ศ. 1 กุมภาพันธ์ 2534 - 6 ตุลาคม 2536
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2535
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2535 - 30 พฤศจิกายน 2536
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พ.ศ. 7 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พ.ศ. 1 ธันวาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2538 - 30 มีนาคม 2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
พ.ศ. 2 ตุลาคม 2539 - 19 ตุลาคม 2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
พ.ศ. 22 มีนาคม 2540 - 19 ตุลาคม 2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
พ.ศ. 20 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2542
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
พ.ศ. 20 ตุลาคม 2540 - 3 ตุลาคม 2542
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
พ.ศ. 4 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
พ.ศ. 4 ตุลาคม 2542 - 1 ตุลาคม 2543
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
พ.ศ. 2 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
พ.ศ. 1 ตุลาคม 25344 - 30 กันยายน 2547
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2544 - 17 พฤศจิกายน 2545
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
พ.ศ. 18 พฤศจิกายน 2545 - 30 กันยายน 2547
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
พ.ศ. 23 มิถุนายน 2546 - 30 กันยายน 2547
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2547 - 24 ตุลาคม 2548
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2547 - 7 ตุลาคม 2550
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
พ.ศ. 25 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2552
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
พ.ศ. 26 ตุลาคม 2552 - 22 มีนาคม 2554
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
พ.ศ. 8 ตุลาคม 2550 - 12 มกราคม 2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
พ.ศ. 13 มกราคม 2555 - 6 ธันวาคม 2555
ไปที่หน้า