อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
12.52
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.52
เอกสารเผยแพร่
จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
การดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเว็ปไซต์ของหน่วยงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
การดำเนินการตามระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
คำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดอุตรดิตถ์