อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
13.06
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
13.06
เอกสารเผยแพร่
จำนวนเอกสารทั้งหมด 61 รายการ
การจัดทำสรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน(ตามหนังสือที่ อต 0017.3ว3320 ลว 4 กค 62)
คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๖๗)
การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การถวายพระราชสมัญญา พระมารดาแห่งใหมไทย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปที่หน้า