อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
08.00
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.00
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการพัฒนา
และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ว่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
--- ไม่มีข้อมูล ---
"ท่าเหนือ เมืองน่าอยู่"
9
อำเภอ
4.5
ประชากร(แสน)
3
วัฒนธรรม
1
สิริกิติ์

เปลี่ยนภาษา 

Choose Language 

สื่อประชาสัมพันธ์
วารสารออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม