อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
23.53
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.53
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลักษณะสำคัญขององค์การ
นโยบายกำกับองค์การ ปี 2564