อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
12.43
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.43
แผนพัฒนาจังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี 64
แผนประจำปี 2563
แผนพัฒนา 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
สรุปโครงสร้างแบบย่อทุกโครงการ
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนา